PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE
DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

sumasystem strona główna sumasystem programy zarzšdzajšce przedsiębiorstwami sumasystem referencje list klientów sumasystem informacje o firmie sumasystem kontakt


OPIS FUNKCJI SYSTEMU

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe umożliwia obsługę kartoteki środków trwałych (rejestracja danych podstawowych-bilans otwarcia, uzupełnianie listy podzespołów, informacje opisowe). Możliwy jest podział rejestru na środki trwałe podstawowe, środki trwałe niskocenne, wartości niematerialne i prawne oraz rejestracja dokumentów obrotu środkami trwałymi (przyjęcie środka trwałego do użytkowania, likwidacja środków trwałych, zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, przekazanie nieodpłatne środka trwałego), jak również naliczanie miesięcznych rat amortyzacji i umorzenia (obliczenia dla potrzeb księgowych, naliczenie amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu, przygotowanie rocznych planów amortyzacji, tworzenie i przesyłanie not księgowych do księgi głównej, inwentaryzacja środków trwałych, przeszacowanie kartoteki środków trwałych).

Moduł Środki Trwałe pozwala budować zestawienia statystyczne (analityczne i syntetyczne wykazy amortyzacji i umorzenia wg grup rodzajowych, syntetyczne zestawienia amortyzacji wg kont kosztowych, wykaz środków trwałych dla podanej osoby odpowiedzialnej, lista środków trwałych wg daty przyjęcia do użytkowania, plan amortyzacji i umorzenia, obroty roczne w kartotece środków trwałych, amortyzacja stanowiąca koszt uzyskania przychodu, odpisy amortyzacyjne w trakcie roku z rozbiciem na miesiące.

Dzięki modułowi Środki Trwałe możliwa jest obsługa kartotek słownikowych (stanowiska kosztowe, wykaz osób materialnie odpowiedzialnych, deklaracje schematów księgowych) oraz przeglądanie obrotów archiwalnych.

Strona główna | O firmie | Oferta | Opis Systemu | Kontakt

Copyright by Sumasystem 2006 || design by malarz.net