PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE
DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

sumasystem strona główna sumasystem programy zarządzające przedsiębiorstwami sumasystem referencje list klientów sumasystem informacje o firmie sumasystem kontakt

OPIS FUNKCJI SYSTEMU

Produkcja

  • Definiowanie produkcyjnych kart technologicznych (receptury) uwzględniaj±ce poszczególne etapy produkcji.
  • Tworzenie zleceń produkcyjnych oraz generowanie na ich podstawie zapotrzebowania do magazynów na składniki.
  • Odnotowanie przekazania z magazynu surowców i ¶rodków pomocniczych na poszczególne stanowiska produkcyjne (współpraca z systemem identyfikacji pojemników i systemem wagowym).
  • Możliwo¶ć odnotowania poszczególne fazy produkcji poprzez rejestrowanie ilo¶ci zużytych surowców i otrzymywanych półfabrykatów.
  • Ważenie na wagach pomostowych w wózkach farszowych lub wędzarniczych.
  • W oparciu o ilo¶ci otrzymywanych produktów i półfabrykatów możliwo¶ć rozliczania pracowników (np. ilo¶ć nadzianego farszu).
  • Powstałe produkty przekazywane s± do chłodni i magazynów wyrobów gotowych.
  • Wizualizacja przebiegu procesu produkcji.

Strona główna | O firmie | Oferta | Opis Systemu | Kontakt

Copyright by Sumasystem 2006 || design by malarz.net