PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE
DLA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

sumasystem strona główna sumasystem programy zarządzające przedsiębiorstwami sumasystem referencje list klientów sumasystem informacje o firmie sumasystem kontakt

WIADOMO¦CI

Gospodarka opakowaniami zwrotnymi
Proces zarz±dzania firm± to przede wszystkim informacja dotycz±ca ponoszonych kosztów. Z tego powodu coraz większ± uwagę po¶więca się procesowi obsługi i rozliczenia obrotu opakowaniami zwrotnymi. System obsługi opakowań zwrotnych w programie SUMA System pozwala na zautomatyzowanie czynno¶ci zwi±zanych z tym obrotem. Program odnotowuje fakt przekazania pojemników podczas procesu sprzedaży np.: haków, pojemników EURO, palet. Następnie opakowania te wraz z towarem przypisane zostaj± do konkretnej trasy. System pozwala na kontrolę stanu załadowania pojazdu zarówno pod względem ilo¶ciowym jak i wagowym. Ułatwia to przypisanie zleceń dystrybucji towarów do odpowiednich pojazdów obsługuj±cych trasy. Rozliczenie kierowców następuje automatycznie lub ręcznie podaj±c ilo¶ć zwracanych opakowań w punkcie zwrotu opakowań. Dodatkowo system może podpowiadać podczas sprzedaży fakt przekroczenia limitu pobranych przez kontrahenta opakowań a w przypadku gdy opakowania nie s± zwrócone pozwala na wystawienie dokumentu sprzedaży opakowań.

Strona główna | O firmie | Oferta | Opis Systemu | Kontakt

Copyright by Sumasystem 2006 || design by malarz.net